ADRES:

ul. Makuszyńskiego 21d,
34-500 Zakopane
(dojazd od ul. Za Cieszynianką)
Gabinet mieści się w „Willi Za Cieszynianką”

Krwiomocz – Mikrokinezyterapia w praktyce

Problemy z pęcherzem trwały u pacjentki od ponad 14 lat. Ciągłe i uporczywe parcie na pęcherz i pieczenie podczas oddawania moczu nie pozwalały normalnie funkcjonować. Co gorsze pojawiał siękrwiomocz. Wszystkie wyżej wymienione objawy mimo kilku konsultacji urologicznych i ciągłego leczenia nie potrafiły być, ani zdiagnozowane, ani wyleczone.

W trakcie zabiegu z Mikrokinezyterapii został wyregulowany w głównej mierze układ nerwowy sterujący pęcherzem moczowym (odpowiada za prawidłową pracę pęcherza moczowego) i układ odpornościowy. Winowajcą krwiomoczu był rodzaj zapalenia w obrębie nerki. Ciało nie potrafiło wyleczyć tego zapalenia i jedynym skutecznym sposobem w celu ewakuacji „stanu zapalnego” było wytworzenie przetoki z nerki do pęcherza moczowego, co odpowiadało za krwiomocz. Jest to rodzaj drenażu, który organizm wytwarza w celu odciążenia chorego miejsca. Często takie przetoki spotyka się w różnego rodzaju zaburzeniach, których przyczynę ciężko zdiagnozować. Spotykałem się z podobnymi przetokami u pacjentów z uporczywym suchym kaszlem (przetoka z żołądka do płuc), nie gojącymi się ranami (ujście stanu zapalnego z narządu lub mięśnia), czy dolegliwościami z okolic narządów wewnętrznych (zapalenia macicy czy pochwy miały swoją przyczynę w problemach w jelit lub pęcherza).

Po 3 miesiącach pacjentka na kolejnej konsultacji przyznała, że jej problem minął po około tygodniu od zabiegu i jak do tej pory nie pojawił się. Często przyczyny naszych dolegliwości mimo ogromnego postępu medycyny, są ciężkie do zdiagnozowania, a co gorsze do leczenia. W momencie, w którym lekarz nie potrafi stwierdzić przyczyny problemu, działa po omacku. Medycyna akademicka patrzy na organizm przez pryzmat organów, nie starając się łączyć zależności fizjologicznych, anatomicznych i funkcjonalnych narządów. Wiele dolegliwości wynika z zaburzeń organów pozornie za sobą nie połączonych, ale mających na siebie ogromny wpływ.