ADRES:

ul. Makuszyńskiego 21d,
34-500 Zakopane
(dojazd od ul. Za Cieszynianką)
Gabinet mieści się w „Willi Za Cieszynianką”

Biokinezjologia – super hybryda

Biokinezjologia powstała jako połączenie biologicznego znaczenia choroby i kinezjologii stosowanej. Zrozumienie podstaw choroby i funkcji jaką spełnia w organiźmie pozwala określić rodzaj emocji, które za nią stoją. Wykorzystanie technik z kinezjologii pozwala na szybkie uwolnienie emocji i zmianę.

Biokinezjologia –

droga do uwolnienia emocji

Dzięki połączeniu testu mięśniowego z elementami medycyny chińskiej możemy w prosty i szybki sposób dotrzeć do zapisanych w ciele emocji i je uwolnić lub zmienić. Od samego poczęcia emocje zapisują się w naszym organizmie tworząc filtr, przez który patrzymy na świat. Dzieje się to na poziomie podświadomym. Jeśli nasz mózg odbierze jakąś sytuację za zagrażającą życiu lub bezpieczeństwu, kolejno przez całe życie interpretuje podobne sytuację w ten sam sposób i determinuje nasze wybory.

W 95% naszymi reakcjami zarządza mózg podświadomy. Jest on kształtowany już w okresie płodowym. Ciąża to dla nowego życia nie tylko okres rozwoju w celu osiągnięcia odpowiedniej budowy pozwalajacej żyć poza łonem matki. To także okres przystosowywania naszego ciała i mózgu do środowiska w jakim mamy się urodzić.
Sposób funkcjonowania, odbierania rzeczywistości w dużej mierze zależy od tego co przeżywali rodzice w czasie 18 miesięcy przed urodzeniem dziecka. Wiele historii nadpobudliwych i agresywnych dzieci to także historie ich rodziców, którzy przeżywali mocne emocje. Są to często historie kobiet które nie chciały dziecka, problemów w relacji z partnerem, stresy w pracy itp. W obliczu tak przekazywanych informacji wiele naszych decyzji jest podejmowanych przez pryzmat wydarzeń, które nawet nas nie dotyczyły.
Nasz układ nerwowy funkcjonuje w stanie ciągłego pobudzenia, co sprzyja szybszym wybuchom agresji i drażliwości.

Zapisy te można rozkodować. Po uwolnieniu emocji nasz mózg zaczyna działać inaczej, nie walczymy już w sytuacjach, w których wcześniej wszystko nas stresowało. Mamy już na to wydarzenie zupełnie inne spojrzenie, dystans i większy spokój.

Zastosowanie pracy z nieświadomością jest nieograniczone

Biokinezjologie można wykorzystać we wszystkich dziedzinach życia i funkcjonowania. Jeśli czujemy, że mamy z czymś problem, nie możemy czegoś zaakceptować lub zrobić jest to sygnał, że coś nas blokuje. Nasz nieświadomy mózg funkcjonuje w obrebie emocji, które go ukształtowały. Działa automatycznie i niezalenie od naszej woli. Rzadzą nim proste zasady, jeśli coś pozwala mi przeżyć to to wykorzystuję.  Zachowania, choroby, dolegliwości, wszystkie one są detrerminowane przez układ hormonalny i nerwowy. Układami tymi steruje nasz nieświadomy mózg. Dzieki biokinezjologii możemy wpłynąć na nasze automatyczne reakcje.

biokinezjologia bartłomiej kożuch